A+ R A-

Program szkoleniowy

"Powiedz mi a zapomnę, Pokaż mi a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić a zrozumiem”
Konfucjusz

Szkolenie w Akademii Piłkarskiej KS Błękitni Jerzmanowo Wrocław. Jak każda szanująca się akademia piłkarska powinien posiadać określone cele, filozofie i metodologie treningu, które przy uwzględnieniu m.in. poziomu zaawansowania zawodników , warunków dostępnej bazy szkoleniowej i możliwościami organizacyjnymi. Prowadzą do małego lub dużego sukcesu.

Plan szkolenia Akademii Piłkarskiej Błękitni Jerzmanowo Wrocław przedstawiony na podstawienie piramidy. 

 

 

Planowanie pracy szkoleniowej to nieustanna próba doboru optymalnych metod, form i środków treningowych - z uwzględnieniem obranych dla danego etapu zadań szkoleniowych. Zarządzanie drużyną piłkarską na każdy poziomie mistrzostwa sportowego powinno opierać się  na racjonalnych i przemyślanym działaniu zmierzającym do osiągnięcia przyjętych celów. Określenie celu pracy jest elementem nadrzędnym, gdyż wyznacza filozofię i kierunek szkolenia. W praktyce spotykamy cele wynikowe i rozwojowe. Wynikowe to zdobycie mistrzostwa w swojej kategorii wiekowej. Rozwojowe czyli szkoleniowe kiedy priorytetem jest nabycie odpowiedniego poziomu i umiejętności w działaniach indywidualnych, grupowych i zespołowych. 

 W naszym programie szkoleniowym występuje właściwie planowanie na poszczególnych etapach szkolenia. 

 

Tutaj przedstawiamy państwu skróconą wersję programu szkoleniowego: 

Prawa autorskie zastrzeżone: Zgodnie z polską ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Utwór nie musi przy tym być skończony.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TRENING