A+ R A-

Zadanie domowe

                         

Zadania domowe to kolejny klubowy program, który ma na celu wyposażyć zawodników w dodatkowe umiejętności z zakresu techniki piłkarskiej oraz zmotywować do pracy indywidualnej w warunkach domowych lub przydomowych. Dotyczą wszystkich roczników w przedziale 2010 do 2004. 

Zadanie domowe będą przedstawiane w formie filmowej. Dwa ćwiczenia na miesiąc.