A+ R A-

O nas

      KS BŁĘKITNI JERZMANOWO WROCŁAW 

 

Misja: popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo działający na terenie Wrocławia prowadzi swoją działalność jako stowarzyszenie o 1997 roku. Od roku 2002 jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zajmuje się nauką i szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej. Wszyscy członkowie klubu pracują społecznie.

            W dobie cyfryzacji, gdzie dzieci i młodzież jak i dorośli poruszają się w świecie fikcji gier jak i kontaktów za pomocą mediów internetowych ważna jest każda forma zajęć i ruchu na świeżym powietrzu i wśród rówieśników. Coraz więcej czasu dzieci i młodzież spędzają przed komputerem co prowadzi do braku ruchu i otyłości, potrzeba zatem pokazać dzieciom i młodzieży, że przez sport można zdrowo spędzić czas. Główną zasadą naszego działania jest umożliwienie naszym dzieciom, młodzieży i dorosłym spędzania wolnego czasu w aktywny sposób oraz realizację swoich sportowych marzeń poprzez czynne uprawianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. My propagujemy zdrowy styl życia poprzez sport, przez naukę i szkolenie w dyscyplinie piłka nożna.  Zachęcamy dzieci i młodzież do stałego i czynnego ruchu i pragniemy ukierunkować ich zainteresowania w stronę sportu.


Klub prowadzi swoją działalność mając na względzie: 

  1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz podnoszenie jego poziomu a w szczególności piłki nożnej.
  2. Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
  3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego ogółu społeczności oraz członków klubu.
  4. Promocja osiedla Jerzmanowo na forum Wrocławia.
  5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

          Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo prowadzi swoją działalność jako stowarzyszenie kultury fizycznej.

 

         Nasz klub zawarł umowę o współpracy z Wrocławskim Klubem Sportowym Śląsk Wrocław S.A. określa ona zasady współpracy pomiędzy stronami w ramach procesu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz wypracowania zasad zmiany przynależności klubowej najzdolniejszych naszych wychowanków, na rzecz wspólnego działania na rzecz rozwoju tej dyscypliny sportu we Wrocławiu. Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo Organizacja Pożytku Publicznego zajmuje się głównie nauką i szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce nożnej, prowadzi kilka drużyn od najmłodszych dzieci po dorosłych. Szkolenie odbywa się przez cały rok za wyjątkiem jednego miesiąca podczas wakacji. W okresie zimowym na treningi wynajmowane są hale sportowe i boiska ze sztuczną nawierzchnią z oświetleniem. Na mecze wyjazdowe wynajmowany jest transport osobowy. Nasza kadra trenerska systematycznie bierze udział w szkoleniach i podnosi swoje kwalifikacje, posiada licencje UEFA. Systematycznie jest podnoszony poziom wyszkolenia naszych dzieci i młodzieży przez ujednolicony system szkoleniowy, co pozwala na przejście im do grup o wyższym poziomie. Drużyny biorą udział w turniejach i systemie rozgrywek ligowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Bierzemy udział w różnych turniejach także charytatywnych, pomagając w zbiórkach pieniędzy na chore dzieci. W klubie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej na dzień dzisiejszy ćwiczy ponad 150 osób od najmłodszych  dzieci po dorosłych w grupach skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, junior młodszy liga okręgowa , junior starszy liga okręgowa i grupa seniorów w B klasie w dążeniu do awansu do A klasy. Celem działalności klubu jest przygotowanie i nauka gry w piłkę nożną, podnoszenie umiejętności sportowych i ogólnorozwojowych młodych piłkarzy, pokazanie uczestnikom pozytywnych wzorców do naśladowania, kształtowanie prawidłowych zachowań międzyludzkich, nauka zasad funkcjonowania w zespole oraz integracja społeczna, kształtowanie zdrowego stylu życia, higieny i dyscypliny a także aktywne spędzenie wolnego czasu poprzez sport. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z naszego regionu, z Wrocławia i okolic. Propagujemy nie tylko grę w piłkę nożną ale też grę w piłkę siatkową i tenisa stołowego, organizując zawody sportowe i konkursy.  Realizujemy nasze cele w dążeniu do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży z naszego regionu. Pragniemy wzbudzić u wszystkich naszych darczyńców zrozumienie naszej idei sportu jako czynnika wychowawczego i wzmacniającego nawyki zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA NASZE ZAJĘCIA (TRENINGI) PIŁKI NOŻNEJ 

Kadra szkoleniowa Akademii Piłkarskiej KS Błękitni Jerzmanowo Wrocław