A+ R A-

Składka członkowska

Informację na temat płatności. 

Składki członkowskie zgodne z podpisaną deklaracją płatne, do 15 – go każdego miesiąca na konto bankowe Klubu: 

Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo ul. Anny Jasińskiej 5, 54-530 Wrocław 67 1090 2398 0000 0001 0150 3541 w tytule , Imię Nazwisko, Kategoria (np. .Żak) za miesiąc.

Uwaga: W razie nie opłacenia składki członkowskiej w terminie, Zarząd klubu ma prawo skreślić z listy członków Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo zawodnika zalegającego z opłatą.