Misja: popularyzacja kultury fizycznej i sportu.


Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo działający na terenie Wrocławia prowadzi swoją
działalność jako stowarzyszenie o 1997 roku. Od roku 2002 jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Zajmuje się nauką i szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej. Wszyscy członkowie
klubu pracują społecznie.


W dobie cyfryzacji, gdzie dzieci i młodzież jak i dorośli poruszają się w świecie fikcji gier jak
i kontaktów za pomocą mediów internetowych ważna jest każda forma zajęć i ruchu na świeżym
powietrzu i wśród rówieśników. Coraz więcej czasu dzieci i młodzież spędzają przed komputerem co
prowadzi do braku ruchu i otyłości, potrzeba zatem pokazać dzieciom i młodzieży, że przez sport
można zdrowo spędzić czas. Główną zasadą naszego działania jest umożliwienie naszym dzieciom,
młodzieży i dorosłym spędzania wolnego czasu w aktywny sposób oraz realizację swoich sportowych
marzeń poprzez czynne uprawianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej pod okiem
wykwalifikowanej kadry trenerskiej. My propagujemy zdrowy styl życia poprzez sport, przez naukę i
szkolenie w dyscyplinie piłka nożna. Zachęcamy dzieci i młodzież do stałego i czynnego ruchu i

Klub prowadzi swoją działalność mając na względzie:
1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz podnoszenie jego poziomu a w szczególności piłki
nożnej.
2. Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu
kulturalnego i sportowego ogółu społeczności oraz członków klubu.
4. Promocja osiedla Jerzmanowo na forum Wrocławia.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo prowadzi swoją działalność jako stowarzyszenie kultury
fizycznej.
Nasz klub zawarł umowę o współpracy z Wrocławskim Klubem Sportowym Śląsk Wrocław S.A.
określa ona zasady współpracy pomiędzy stronami w ramach procesu szkolenia dzieci i młodzieży w
zakresie piłki nożnej oraz wypracowania zasad zmiany przynależności klubowej najzdolniejszych
naszych wychowanków, na rzecz wspólnego działania i na rzecz rozwoju tej dyscypliny sportu we
Wrocławiu.


Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo Organizacja Pożytku Publicznego zajmuje się głównie
nauką i szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce nożnej, prowadzi kilka drużyn od najmłodszych dzieci
po dorosłych. Szkolenie odbywa się przez cały rok za wyjątkiem jednego miesiąca podczas wakacji.
W okresie zimowym na treningi wynajmowane są hale sportowe i boiska ze sztuczną nawierzchnią z
oświetleniem. Na mecze wyjazdowe wynajmowany jest transport osobowy. Nasza kadra trenerska
systematycznie bierze udział w szkoleniach i podnosi swoje kwalifikacje, posiada licencje UEF A.
Systematycznie jest podnoszony poziom wyszkolenia naszych dzieci i młodzieży przez ujednolicony
system szkoleniowy, co pozwala na przejście im do grup o wyższym poziomie. Drużyny biorą udział
w turniejach i systemie rozgrywek ligowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki
Nożnej. Bierzemy udział w różnych turniejach także charytatywnych, pomagając w zbiórkach
pieniędzy na chore dzieci. W klubie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej na dzień
dzisiejszy ćwiczy ponad 150 osób od najmłodszych dzieci po dorosłych w grupach skrzat, żak, orlik,
młodzik, trampkarz, junior młodszy liga okręgowa , junior starszy liga okręgowa i grupa seniorów w
B klasie w dążeniu do awansu do A klasy. Celem działalności klubu jest przygotowanie i nauka gry w
piłkę nożną, podnoszenie umiejętności sportowych i ogólnorozwojowych młodych piłkarzy,
pokazanie uczestnikom pozytywnych wzorców do naśladowania, kształtowanie prawidłowych
zachowań międzyludzkich, nauka zasad funkcjonowania w zespole oraz integracja społeczna,
kształtowanie zdrowego stylu życia, higieny i dyscypliny a także aktywne spędzenie wolnego czasu
poprzez sport. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży
z naszego regionu, z Wrocławia i okolic. Propagujemy nie tylko grę w piłkę nożną ale też grę w piłkę
siatkową i tenisa stołowego, organizując zawody sportowe i konkursy. Realizujemy nasze cele w
dążeniu do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży z naszego regionu. Pragniemy wzbudzić u
wszystkich naszych darczyńców zrozumienie naszej idei sportu jako czynnika wychowawczego i
wzmacniającego nawyki zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych.