Przekaż 1% podatku

Charakterystyka działań

Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo prowadzi swoją działalność jako stowarzyszenie od 1997 roku.
Od roku 2002 jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zajmuje się nauką i szkoleniem dzieci,
młodzieży i dorosłych w piłce nożnej. Prowadzi kilka drużyn od najmłodszych dzieci po dorosłych.
Prowadzimy ujednolicony system szkolenia i treningów w piłce nożnej co pozwala na udział drużyn w
turniejach i mistrzowskich rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Dolnośląski Związek Piłki
Nożnej.


Jak wykorzystamy 1%
1% podatku zostanie wykorzystany na działalność klubu.
1. Rozwój różnych dyscyplin sportu zwłaszcza piłki nożnej oraz podnoszenie jego poziomu.
2. Prowadzenie procesu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej uwzględniając
udział w treningach, meczach i turniejach sportowych.
3. Podniesienie umiejętności sportowych i ogólnorozwojowych piłkarzy poprzez ujednolicony
system szkoleń umożliwiający przejście zawodników do grup o wyższym poziomie.
4. Podnoszenie umiejętności technicznych, taktycznych i poprawa zdolności ogólnorozwojowych
zawodników
5. Nauka współdziałania w grupie i przyswajanie zasad fair play w sporcie.
6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.